©2014-2019, SỞ NGOẠI VỤ TỈNH NGHỆ AN
Địa chỉ: 144 Đinh Công Tráng, Lê Mao, Tp. Vinh, Nghệ An Lịch công tác